Maak kennis met…

Werkzaamheden

“In mijn dagelijkse praktijk houd ik me voornamelijk bezig met alle facetten van het vak Fries in het voortgezet onderwijs. Zo ondersteun ik docenten Fries bij hun dagelijkse praktijk, organiseer ik studiedagen, maak ik deel uit van de ontwikkelgroep Searje 36 (de digitale methode voor het vak Fries), ben ik hoofdredacteur van het jongerentijdschrift LinKk dat wordt gebruikt als lesmateriaal in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en organiseer ik evenementen zoals SjONG (vo) en Sjongfestival (po).

Ik vind het belangrijk dat kinderen weten dat wij in een meertalige samenleving wonen en dat ze zich bewust zijn van wat dat voor hen betekent. Op een goede manier meertalig groot worden levert bovendien fijne voordelen op: het zorgt voor optimale taalvaardigheid, bevordert communicatieve vaardigheden en er is een constante prikkel van ‘dubbel leren’, waardoor leerlingen cognitief sterker worden.”

Wat anderen zeggen

“Yn it tydskrift LinKk lês ik altyd oer dingen dy’t yn binne. It magazine hâldt my op ‘e hichte fan de trends. LinKk is leuk foar jonges en famkes. It kin sa yn ‘e winkels lizze.” (Leerling Bogerman Koudum, 13 jaar)

“De studiedag Fierder mei Frysk is mij zeer goed bevallen. Het was een inhoudelijk sterke en leerzame conferentie met een goede sfeer. Volgend jaar kom ik graag weer!” (Docent Fries Comenius Leeuwarden)

“Troch Marrit har krewearjen is LinKk in fris en modern magazine mei hjoeddeiske tema’s, ferwurde yn de taal fan de jongerein fan tsjintwurdich. Marrit hat in flotte manier fan kommunisearjen, hat each foar de wrâld om har hinne, is punktueel (‘in frou in frou, in wurd in wurd’) en ek net ûnbelangryk: altyd fleurich fan moed.” (Seppy Sierksma, eigenaar ‘KonSEPt’ en corrector LinKk)

SPECIALISATIES

  • > Het vak Fries in het voorgezet onderwijs
  • > Lesmateriaal ontwikkelen: LinKK, Searje 36, LêsNO
  • > Redactiewerk
  • > Organiseren studiedag Fierder mei Frysk
  • > Organiseren evenementen, zoals FeRstival, SjONG en Sjongfestival
Gespecialiseerde thema's
Mijn artikelen
Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..