Sintrum Meartaligens

Meartalich ûnderwiis
Sintrum Meartaligens fan Cedin advisearret skoallen op it mêd fan twa- en meartalich ûnderwiis. Wy ûnderhâlde û.o. it netwurk fan trijetalige basisskoallen (netwurk 3TS) en dat foar middelbere skoallen (netwurk MVO/MFU) yn Fryslân. Dêrneist binne wy ien fan de trije lanlik kwalifisearre oanbieders fan VVTO-Engels (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs).

Útljochte

Nijs en achtergrûn

Neem contact op

Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..