Je bent hier: Home / Aanbod / Evenementen / Congres Fieder mei Frysk

Evenement

Congres Fierder mei Frysk

Fierder mei Frysk is het jaarlijkse congres voor docenten Fries uit het voortgezet onderwijs en MBO.

 

FIERDER MEI FRYSK 2021      

Datum: 16 november 2021  | NHL Stenden Hogeschool 

 

Fierder mei Frysk vindt dit jaar plaats op NHL Stenden Hogeschool. Doe informatie op, wissel tips en tricks uit en ontmoet collega’s. Hoofdspreker dit jaar is Lysbeth Jongbloed-Faber. Zij vertelt over haar onderzoek ‘Frisian on social media, the vitality of minority languages in a multilingual online world’. Daaruit blijkt dat 9 op de 10 Friestalige jongeren weleens Fries gebruikt op sociale media. In september promoveerde zij op dit onderwerp aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast zijn er inspirerende workshops te volgen. Leer bijvoorbeeld hoe je met leerlingen kan filosoferen. Doe voorbeelden op van goed leesonderwijs, ga aan de slag met creatief schrijven of ga in gesprek over hoe je het Fries als examenvak op het curriculum krijgt.

Wij hopen zoveel mogelijk docenten en studenten Fries welkom te heten!

 

Kosten
De inschrijfkosten voor Fierder mei Frysk zijn voor deze editie € 40,- *

* Studenten van de lerarenopleiding Fries van NHL Stenden die collegegeld afdragen en geen betaalde baan hebben op een vo-school hoeven niet te betalen


Programma – 16 november 2021
15.30 Inloop
16.00 Opening
16.10 Lysbeth Jongbloed-Faber
17.00 Workshop 1
18.00 Diner
19.00 Workshop 2
20.00 Afsluiting
20.15 Borrel en napraten


Locatie
NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden


Aanmelden
Aanmelden kan tot 29 oktober 2021, via de knop hiernaast.

 

Workshops

 1. Creatief schrijven als hulpmiddel bij het lezen van fictie

Akke Gerlsma, lerarenopleider Nederlands en Fries NHL Stenden

Kan je creatief schrijven inzetten in het leesonderwijs? En als dat kan, wat zijn dan de handvaten? In deze workshop steken we de handen uit de mouwen en leren we hoe creatief schrijven ingezet kan worden om betere lezers van onze leerlingen te maken. Dat doen we door naar literatuur te kijken, maar ook door zelf te oefenen.

 1. Hoe krijg je leerlingen over de praatdrempel?

Oane de Boer, student eerstegraads Lerarenopleding Fries en docent Fries op het Friesland College

Oane de Boer deed onderzoek naar hoe niet-Friestalige MBO-studenten over de praatdrempel te helpen zijn. In deze workshop deelt hij de resultaten van dat afstudeeronderzoek van de Lerarenopleiding Fries en geeft hij praktische tips.

 1. Fries als examenvak. Hoe dan?

Tjeerd Kooistra, docent en coördinator Fries CSG Liudger en HAVOtop Burgum

Op dit moment kunnen leerlingen op zo’n 10 scholen in Fryslân examen Fries doen. Zou jij het op jouw school ook als examenvak aan willen bieden maar heb je geen idee hoe? Tijdens deze workshop ga je in gesprek met Tjeerd Kooistra. Stel vragen als: Is er extra subsidiegeld beschikbaar voor scholen die het na de eerste klas aanbieden? Hoe krijg je je directie mee? Welke materialen zijn goed om te gebruiken? Hoe stel je je PTA samen? Kooistra geeft al jaren les op Liudger en HAVOtop in Burgum (klas 1 t/m examenklas) en begeleidt nu ook het Fries Liudgerbreed.

 1. Filosoferen met leerlingen

Sara Scholten, educatiemaker bij Gebied B in Groningen
Rianne Blokzijl, docent Fries Piter Jelles Leeuwarder Lyceum

Zou jij ook weleens met je leerlingen willen filosoferen? Sara Scholten heeft veel ervaring met filosoferen in de klas. Hoe ze dat aanpakt, legt ze uit in deze workshop. Op dit moment werkt Sara ook mee aan een Proeftuin Filosoferen op het Bogerman in Koudum en Piter Jelles Leeuwarder Lyceum. Ook daarover vertelt ze meer.

 1. Lezen? Daar houd ik niet van, mevrouw

Marieke Andela, specialist leesbevordering Stichting Lezen

Lezen is vaak niet de grootste hobby van jongeren. Marieke Andela deelt in deze workshop aansprekende werkvormen die je kan gebruiken bij literatuuronderwijs. Ze gaat ook in op de nieuwe editie van LêsNo.

 1. Holi-Frysk, voor taalhouding en taalbewustzijn

Mirjam Günther, associate lector Meertaligheid & Schriftelijke Taalbeheersing

Hoe zorg je voor een positieve attitude onder je leerlingen tegenover het Fries en andere talen? Dat werd de afgelopen 4 jaar onderzocht bij het project Holi-Frysk, meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen. In deze workshop ga je op holistische wijze aan de slag met werkvormen voor taalhouding en taalbewustzijn. Praktijkvoorbeelden en lesactiviteiten die uit het project zijn voortgekomen staan centraal.

DATUM
16 november 2021

Aanmeldformulier


  Ik betelje wol/net (sjoch betingsten hjirneist)
  WolNet


  Wurkwinkels dy’t ik folgje wol (kies 2):


  Wy brûke de gegevens dy'tsto yn dit formulier ynfollest inkeld om kontakt mei dy op te nimmen foar it kongres. Nei opjefte krijst in befêstigingsmail, it kin wêze dat dy yn de spam telâne komt.

  Neem contact op

  Heb je vragen over de dienstverlening van Cedin? Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Start met typen en druk op enter om te zoeken..